Podmienky prenajmu

Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy:
Fyzické osoby:

občiansky preukaz alebo cestovný pas
vodičský preukaz – platný minimálne 1 rok

ďalší doklad,

Právnické osoby:

výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace

občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

zmluvu o prenájme môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec

 

Platobné podmienky:
Za prenájom sa platí vopred pri preberaní auta hotovosťou

V prípade krátkodobého prenájmu 1 až 3dni je potrebné zložiť vratnú zálohu 2OOeur ktorá bude vrátená pri ukončení prenájmu!

 

Ceny prenájmu a účtovanie:
Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku. Nie sme platcami DPH

 

V cene prenájmu je zahrnuté: bezplatné pristavenie/odstavenie vozidla na dohodnuté miesto v Košiciach, výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, neobmedzený počet kilometrov, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, bezplatné oprávnenie pre ďalšieho vodiča viezť prenajaté vozidlo, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.
Ďalšie informácie:
Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje pravo na úpravu cien.

 

Reklamačný poriadok:

Je súčasťou nájomnej zmluvy